Συντελεστές
Max Weber

Max Weber

Ο Max Weber (1864-1920), γερμανός κοινωνιολόγος, οικονομολόγος, νομικός και φιλόσοφος, αναγνωρίζεται ευρέως ως ο σημαντικότερος θεωρητικός του 20ού αιώνα στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Άσκησε καταλυτική επίδραση στην κοινωνιολογία της εξουσίας, του δικαίου, της θρησκείας και στη γενική θεωρία της ανθρώπινης πράξης.