Συντελεστές
Κώστας Κρομμύδας (ως αφηγητής)
Κώστας
Κρομμύδας (ως αφηγητής)