Συντελεστές
Γιώργος Βάρσος

Γιώργος Βάρσος

Ο Γιώργος Βάρσος είναι , από πλευράς επαγγελματικής, πανεπιστημιακός δάσκαλος ιστορίας της λογοτεχνίας και λογοτεχνικής μετάφρασης με έμφαση στις μορφές και λειτουργίες της λογοτεχνικής γραφής και, ειδικότερα, της ποίησης. Τα τελευταία 20 δίδαξε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει δοκίμια μελέτης, μεταφράσεις και ποίηση.