Συλλογή
Απόβαση στη Σμύρνη
Podcast:

Με αγάπη από την Ανατολή

Επεισόδιο #5

Η ημέρα της απόβασης έφτασε. Τι οδήγησε την Ελλάδα σε αυτήν την κίνηση μετά τη νίκη στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο; Ποιες ήταν οι ενέργειες του Ελληνικού και ποιες του Τουρκικού σώματος; Πως φτάσαμε στην Καταστροφή;