Συλλογή
Πολιτεία ή Περί Δικαίου (Βιβλία Ε', ΣΤ΄)
Εκδόσεις Κάκτος

Βιβλία Ε΄, ΣΤ΄

Ο εσωτερικός χαρακτήρας της πολιτείας. Η ισότητα των δύο φύλων. Κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών. Η αναγκαιότητα να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο η πολιτική εξουσία και η φιλοσοφική διάνοια. Η φύση του φιλοσόφου. Η Ιδέα του Αγαθού.