Συλλογή
Πολιτεία ή Περί Δικαίου (Βιβλία Γ', Δ΄)
Εκδόσεις Κάκτος

Βιβλία Γ΄, Δ΄

Ο χαρακτήρας της πολιτείας ως κοινότητας δικαίου και παιδείας. Στοιχεία της οργάνωσης και της φυσιογνωμίας της. Παραλληλισμός της πόλης με την ψυχή.