Συλλογή
Πολιτεία ή Περί Δικαίου (Βιβλία Ζ', Η΄)
Εκδόσεις Κάκτος

Βιβλία Ζ΄, Η΄

Μύθος του σπηλαίου. Ειδικές αναφορές στην εκπαίδευση. Τα πολιτεύματα, οι παρεκβατικές μορφές τους. Αντίστοιχα, η παρακμή της πολιτείας. Η τυραννία βαρύτερο νόσημα της πόλης.